Per Bjerkeli

Jag är astronom på Chalmers Tekniska högskola och detta är min personliga hemsida. Innehållet är mestadels på engelska.

IN ENGLISH

Forskning

Mitt forskningsintresse är inom stjärn- och planetbildning, med speciellt fokus på molekylära utflöden och planetbildning.

FORSKNING

Observations

Jag observerar främst vid infraröd- och submillimetervåglängder och använder faciliteter såsom Herschel, Odin, APEX och ALMA.

OBSERVATORIER
Astronom i Galaktisk Astronomi gruppen vid Chalmers Tekniska högskola och Onsala rymdobservatorium.
Forskningen är finansierad av Vetenskapsrådet.
Forskning inom stjärn och planetbildning, med speciellt intresse för molekylära utflöden samt tidig disk utveckling.

FORSKNING

Huvudsaklig forskning

Stjärn- och planetbildning med ALMA

Målsättningen med mitt forskningsprojekt "Stjärn- och planetbildning med ALMA" är att förstå hur utflöden accelereras samt hur förutsättningarna för planetbildning ser ut.

Forskargrupp

Galaktisk Astronomi

Jag ingår i enheten Galaktisk astrofysik, under institutionen för Rymd, Geo och miljövetenskap. Forskningen inom gruppen fokuserar på vår egen Vintergata.

Observationer

ALMA, APEX, Odin och Herschel

Som doktorand observerade jag främst med rymdteleskop, såsom Odin och Herschel. I min nuvarande forskning använder jag mestadels det markbaserade teleskopet ALMA.

EXTERNA LÄNKAR

Min bakgrund

Jag disputerade på Chalmers 2012 och var postdok på Köpenhamns Universitet 2013-2016. Nu jobbar jag som forskare i Galaktisk Astronomi gruppen vid Chalmers Tekniska högskola.